ISSN 2520-2200

Випуск № 53 / 2015

Випуск № 53 / 2015

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Бондаренко О.М., Сліпенчук Г.В..

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ЇХ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Завантажити Download

Гончаренко Т.П.

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЙ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Завантажити Download

Горбачова О.М., Олійник І. А

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Завантажити Download

Вакарчук І.М., Корітчук С.О., Пилипейко С. С.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

Завантажити Download

Кириленко О.М.

ЕКОНОМІКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Кириченко С. О.

КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ПІДХОДОМ

Завантажити Download

Петровська С.В., Костюк І.В.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Завантажити Download

Богачов С.В., Тарасевич О.В.

РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ УГОДИ ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Завантажити Download

Тульчинська С. О., Костюнік О.В.

ЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ ДЕРЖАВИ

Завантажити Download

Шевченко А.В., Шеховцов С.В.

АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ ЙОГО УЧАСНИКІВ

Завантажити Download

Сукрушева Г. О.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Завантажити
Download

Сібрук В.Л., Раменська С. Є.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА КОНКУРЕНТНИЙ СТАН АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Завантажити
Download

Косарєва І. П., Полупан П. М

ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download

Ареф’єв В.О.

ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Жам О.Ю., Білковська Д.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОГО ІНСТИТУТУ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Завантажити
Download

Прохорова В.В.

ОРІЄНТОВАНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити
Download