ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Про видання

Рік заснування: 2004 р.

Тематична спрямованість: висвітлення актуальних економічних питань, проблематики та особливості системного підходу щодо розвитку економіки країни.

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українською та англійською мовами

Засновник і видавець: Національний авіаційний університет

Ідентифікатор медіа: R30-01881

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2520-2200

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Проблеми системного підходу в економіці

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar: Проблеми системного підходу в економіці

Crossref DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200

Open Ukrainian Citation Index (OUCI): Проблеми системного підходу в економіці

CiteFactor: Проблеми системного підходу в економіці

OAJSE: Проблеми системного підходу в економіці

Eurasian Scientific Journal Index: Проблеми системного підходу в економіці

Фахова реєстрація (Категорія «Б»): Наказ МОН України від 18 грудня 2018 року № 1412

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля

Головний редактор видання: Смерічевський Сергій Францович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету.

До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Республіка Молдова, Республіка Азербайджан). Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.