ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Вимоги до оформлення та подання статей

Вчені-економісти згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, економічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Науковий економічний журнал «Проблеми системного підходу в економіці» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з економічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі триває набір статей до 15 грудня у такі видання з економічних наук:

Інтелект ХХІ
Економіка і регіон
Економічний простір
Трансформаційна економіка
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Інформація про можливість подання статті в журнал «Проблеми системного підходу в економіці» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.