ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Вимоги до оформлення та подання статей

Для опублікування статті у науково-практичному журналі Випуск 3 (96) / 2024 необхідно до 30 серпня 2024 року виконати такі вимоги:

1. Надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2520.

2. Заповнити довідку про автора (посилання).

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 2-3 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Вартість публікації становить 1100 гривень (12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу буде опублікована на сайті видання 11 жовтня 2024 року.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Відправка друкованих примірників запланована на 25 жовтня 2024 року.

Обов’язково необхідно надіслати на електронну адресу відповідальному секретареві відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Структура наукової статті повинна обов’язково містити такі елементи:

1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) у верхньому лівому кутку сторінки.
2. Рубрика журналу.
3. Прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, назва навчального закладу чи наукової установи.
4. Англійською мовою вказати прізвище та ім’я автора(-ів), назву навчального закладу чи наукової установи.
5. Назва статті українською та англійською мовами.
6. Анотація українською мовою (800-900 знаків без пробілів). Анотація англійською мовою має бути розширеною (мінімум 1800 знаків без пробілів).
7. Ключові слова українською та англійською мовами (6-8 слів).
8. Текст статті, структурований наступним чином:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, які досліджують у статті.
Мета статті.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.

9. Список використаних джерел подається наприкінці статті у двох формах: «Список використаних джерел» (оновлений Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015) і «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список використаних джерел»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).
Приклади оформлення бібліографічних джерел для «Список використаних джерел».
Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References».
Список джерел наводиться мовою оригіналу у послідовності посилання на відповідні джерела в тексті статті. На всі наведені у списку джерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Посилання в тексті подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1; 6], [1, с. 5], [4, с. 5; 8, с. 10-11].

Технічні вимоги:

Обсяг наукової статті – від 10 до 20 сторінок (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел). Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова, поля: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman,
розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Мова публікацій: українська, англійська.