ISSN 2520-2200
Image
Фаховий збірник наукових праць
Економічні науки
Вимоги до оформлення
та подання статей

Головна

Випуск 3(59)

 

Випуск № 3 (59) / 2017
Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Олійник А.А. 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНИ У ФІНАНСОВО-ВАЛЮТНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Завантажити Download

Пащенко О.В. 

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОВІДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Прушківський В.Г., Леховіцер В.О. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВІАБУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  Завантажити 
Download
Паризький І.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  Завантажити 
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабіров Е.Х., Олійник А.М., Павленко О.П. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ  Завантажити 
Download
Іжевський П.Г. СУЧАСНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В АПК УКРАЇНИ   Завантажити 
Download
Нестерчук Я.А. ОЦІНКА ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ САДІВНИЦТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ   Завантажити 
Download
Вівчар О.І., Храпкіна В.В., Шерстюк Р.П. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМНІ ДОМІНАНТИ ЗЛОЧИННИХ ГРУП У СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (БЕЗПЕКОЗНАВЧИЙ ВИМІР СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР)   Завантажити 
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Іванова Т.В.

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

 Завантажити 
Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Полоус О.В. УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНІСТЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
 Завантажити 
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Львов А.І.

МАКРОФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ   Завантажити 
Download

Пирогов Д.А.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ

 Завантажити 
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Плахтій Т.Ф. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ   Завантажити 
Download
Юхименко-Назарук І.А. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В МЕРЕЖЕВОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ   Завантажити 
Download

МАРКЕТИНГ

Петросов В.А., Банчук-Петросова О.В. СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ У СУЧАСНОМУ СВІТІ   Завантажити 
Download

МЕНЕДЖМЕНТ

Петросов В.А., Банчук-Петросова О.В.

 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МЕНЕДЖЕРА В УКРАЇНІ  Завантажити 
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Касьянова Н.В., Нестрига А.С., Середа Д.І. ДО ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ   Завантажити 
Download