ISSN 2520-2200

 

Випуск № 4 (78) / 2020

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ломачинська І.А., Масленніков Є.І., Мумладзе А.О.

ВІД’ЄМНІ ВІДСОТКОВІ СТАВКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ НЕТРАДИЦІЙНОЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ І ФІНАНСОВІ РИНКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-1

Завантажити

Смєсова В.Л.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-2

Завантажити

Термоса І.О.

ДИФУЗІЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-3

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Благодир Л.М.

ЦИФРОВІ БАГАТОСТОРОННІ ПЛАТФОРМИ ЯК СПЕЦИФІЧНІ ЕКОНОМІЧНІ СУБ'ЄКТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-4

Завантажити

Каленчук Л.В.

СПОСОБИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕГІОНИ КРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-5

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Герасименко А.Г.

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-6

Завантажити

Згалат-Лозинська Л.О.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ У БУДІВНИЦТВІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-7

Завантажити

Лопатін А.О.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА СИРОВИНИ НАЗЕМНИМ АВТОТРАНСПОРТОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-8

Завантажити

Федорчук О.М., Петренко В.С., Карнаушенко А.С.

АГРОПРОМИСЛОВІ КЛАСТЕРИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-9

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бояринова К.О.

УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-10

Завантажити

Грицьков Є.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-11

Завантажити

Залуцька Х.Я.

АНТАГОНІЗМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЯК ОСНОВНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОМЕОСТАЗУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-12

Завантажити

Конащук В.Л.

АНАЛІЗ СИСТЕМНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-13
Завантажити

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-14

Завантажити

Natorina Alona

ONLINE BUSINESS INTENTIONALITY: INNOVATION AND PROGRESSIVE DEVELOPMENT
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-15

Завантажити

Овсак О.П., Ліскович Н.Ю.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-16

Завантажити

Родченко С.С., Висоцька І.Б., Нагірна О.В.

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-17

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-18

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Канаш О.Є.

МОРАЛЬНЕ ЗНОШУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: СУТНІСТЬ, РІЗНОВИДИ, ЗАСОБИ БУФЕРІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-19

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ткаченко Д.О.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-20
Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Соколенко Л.Ф. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-21
Завантажити
Бурцева О.Є., Радченко Г.А., Сібрук В.Л. МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-22
Завантажити
Chornopyska Nataliya, Stasiuk Kateryna RAILWAY MARKET LIBERALIZATION PROGRESS: THE UKRAINIAN CASE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-23
Завантажити
Тягунова Н.М., Тягунова З.О. ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ НА СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-24
Завантажити
Орловська Ю.В., Хлівіцька А.В. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОВІДНИХ КРАЇН: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-25
Завантажити